Vi försvarar dig!

Adjutari Advokatbyrå är en Uppsalabaserad byrå som grundades redan år 2003. Advokatbyrån arbetar huvudsakligen med brottmål som försvarare, målsägandebiträde, och särskild företrädare för barn, men byråns advokater arbetar även med andra ärenden som t.ex. tvångsvård (LVU, LPT, LRV och LVM) och asylrätt. Advokatbyrån är baserad i Uppsala men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

 

Är du misstänkt för brott eller
har du blivit utsatt för brott?

Då har du ofta rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

 

Vårdnad, boende och umgänge?

Kontakta advokat Jenny Samuelsson som åtar sig sådana
uppdrag i mån av tid. 
Är du missnöjd med en tjänst advokatbyrån tillhandahållit dig kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

E-post

Telefon

+46(18) 13 75 10

Post- och besöksadress

S:t Persgatan 17, 753 20 Uppsala